مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن
آخرین شماره چاپ شده
آرشیو
مقالات

 

 

شماره مجله شماره مسلسل عنوان دانلود
1 1
کانسارهای طلای شرف آباد-هیزه جان
نقشه برداری و جایگاه آن در فعالیت های معدنی
نظام مهندسی معدن و مهندسان مشاور بخش معادن
نظام مهندسی معدن و مهندسی حرفه ای در کشور های دنیا( بخش اول)
معدن؛ تلاش؛ تجربه و تحقیق
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
2 2
پوزولان ها؛ کاربرد آنها در صنعت سیمان و چگونگی گسترش آنها در گشور
میله گذاری معادن
ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین خطوط بهینه زغالسنگ های طبس و گلندرود به منظور تهیه کک متالورژی
آشنایی با شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
متالورژی اورانیوم در آسیا و ایران
نظام مهندسی و مهندسی حرفه ای در کشورهای دنیا( بخش دوم)
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
3 3
ضرورت بازنگری آموزش مهندسی اکتشاف معدن
معادن و پتانسیل ژئوتوریستی آنها
بهینه سازی روشنایی تونل معدن زیرزمینی انگوران
طراحی شبکه تهویه معدن زغالسنگ پروده شماره چهار طبس
مردان نمک سود باستانی در معادن نمک ایران
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
4 4 نقش زیرکن در بستر توسعه صنعتی و فناوری ایران مشاهده
5 5
مقدمه ای بر برنامه استراتژیک در سازمان نظام مهندسی معدن (قسمت اول)
ارائه نرم افزاری جدید برای بررسی وضعیت روشنایی در معادن
مروری بر وضعیت جهانی اورانیوم: منابع؛ تقاضا؛ عرضه و فرآوری
نرم افزاری برای طراحی مجاری آبکشی در معادن (غنو)
نگاهی به توسعه صنعت آلومنیوم کشور
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
6 6
طراحی و پیاده سازی به کاو: نرم افزار تعیین محدوده نهایی معادن فلزی روباز
مقدمه ای بر برنامه ریزی استراتژیک در سازمان نظام مهندسی معدن( قسمت دوم)
نگارش مقاله های پژوهشی مهندسی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
1 7
بررسی سیستم جدید حفاری برای معدنکاری در سطح ماه
ارزیابی مقاله های پژوهشی مهندسی
استفاده از گیلسونیت در تولید آجر ساختمانی
آشنایی با روش های زمین آماری تخمین و ذخیره
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
2 8
جستاری پرسش گرانه درباره نارسایی های برآورد RQD و چاره ناکارآمدی های آن در پژوهش های هم ارزی توده سنگ ها
روش های کنترل عوامل زیان آور و حادثه ساز و بهبود عملکرد ایمنی و بهداشتی  در معادن و صنایع معدنی ایران
مواد اولیه ظروف چینی و فرآیند تولید آن
مشاهده
مشاهده
مشاهده
3 9
حوادث و بیماری های ناشی از کار در فعالیت های معدنی
تهی شدن ذخیره کانسار
مدل سازی رفتار عیار مس در کانسار مس سونگون اهر
در صفت زر و خواص او
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
4 10
بهره وری در معادن زغالسنگ البرز شرقی (شاهرود)
استفاده بهینه از پودر کربنات کلسیم حاصل لز برش سنگ های چینی
مهندسی ارزش و ضرورت به کارگیری آن در صنعت ایران
بررسی فرآوری خاک های صنعتی ساوه با استفاده از روش جدایش ابعادی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
5 11
تاثیر سیستم تهویه بر آتش سوزی در تونل ها
ارزشیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری (قسمت اول )
مشاهده
مشاهده
6 12
ارزشیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیار سرمایه گذاری (قسمت دوم)
معدنکاری و حفظ میراث زمین شناسی
زهاب اسیدی معادن: اثرات زیست محیطی و راهکارهای خنثی سازی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
7 13
ارائه نتایج و برون دادهای سند استراتژی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
معرفی روش های جدایش مغناطیسی
نقش صنعت معدنکاری در توسعه اقتصادی و توازن منطقه ای
مشاهده
مشاهده
مشاهده
8 14
معرفی شاخص های ارزیابی ایمنی،بهداشت، و محیط زیست(HSE) در معادن
بررسی سهم اررزش افزوده بخش معدن از ارزش افزوده  کل فعالیت های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی کشور
گوشه هایی از تاریخچه معدنکاری و نقش ایرانیان در پیشرفت تمدن
ارائه نتایج و برون دادهای سند استراتژیکی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
بررسی وضعیت صادرات و واردات سنگ های تزئینی ایران
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
9 15
امکان سنجی استفاده از سوخت جایگزین در صنایع سیمان ایران
شاخص های موثر در صنعت تولید فلزات اساسی (مقایسه سال های 1383و 1386)
بررسی وضعیت تعدادی از معادن کشور از دیدگاه فرآوری مواد معدنی و ارزش افزوده ناشی از آن
مشاهده
مشاهده
مشاهده
10 16
مهندس و مهندسی
تکنولوژی سنگ مصنوعی
بررسی راهکارهای کاهش هزینه ترابری در معادن روباز
روش بررسی زمین شناسی پهندسی دیده ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
11 17
دستاوردهای دیروز مهندسی و چالش های فردا
روش بررسی زمین شناسی مهندسی پدیده ها (قسمت دوم)
شبیه سازی زمین آماری به عنوان ابزار کمکی در طراحی معدن
کاهش واریانس تخمین با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ با روند بیرونی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
12 18
بررسی اثرات استفاده از تایرهای فرسوده به عنوان سوخت جایگزین در صنایع سیمان
لزوم صیانت از میراث معدنکاری و زمین شناختی و بهره برداری پایدار از آنها در کشور
روش های ارزیابی سایندگی سنگ ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
13 19
پردازش تصویر ابزاری برای شناسایی ویژگی های مواد معدنی
مزایای استفاده از پرس استوانه ای در صنعت سیمان
باید و نباید های سخنرانی به کمک نرم افزار پاورپوینت
مشاهده
مشاهده
مشاهده
14 20
چقرمگی شکست سنگ و روش های اندازه گیری آن
اکتشاف کانسارهای مس با میزبان رسوبی در ایران
مشاهده
مشاهده
15 21
معرفی کانی سازی های مرتبط با باتولیت قره داغ
آشنایی با منطق فازی و کاربرد آن در زمین شناسی
مشاهده
مشاهده
16 22
برخی از روش های بهسازی خاک در حفر تونل های مترو(مطالعه موردی تهران)
بررسی کارآمدی روش BLEG در اکتشاف کانسارهای طلا
ارائه نرم افزاری برای تحلیل شبکه های تهویه بر مبنای روش هاردی کراس و نیوتن-رفسون با استفاده از معادلاتQ ∆  
روش های پیش بینی کوتاه مدت زلزله
مشاهده 
مشاهده
مشاهده
مشاهده
17 23
مروری بر استحصال عناصر خاکی کمیاب به روش فروشویی
مبانی طراحی سیستم تهویه تونل های راه آهن
تحلیل گسیختگی شیب های معدنی با استفاده از روش های ارزیابی ریسک
مشاهده
مشاهده
مشاهده
18 24 بررسی روش های فروشویی میکروبی و عوامل موثربر بازدهی فرآیند مشاهده
کاربرد سیستم های هوشمند شبکه عصبی و نروفازی در علوم زمین مشاهده
آشنایی با مسایل مربوط به طراحی و راهبردی سد باطله و بازیافت آب مشاهده
19 25 پیش امکان سنجی کاربرد روش گاز کردن زیر زمینی زغال سنگ (UGG) مشاهده
روش های خوش بندی و کاربرد آن در علوم زمین مشاهده
20 26 بررسی راندمان آتشباری پروژه های تونلی در ایران ... مشاهده
چشم انداز آینده: بررسی اثر بخشی رعایت ملاحظات ایمنی در معادن تحت پوشش ایمیدرو مشاهده
22 28 بازیابی عناصر نادر خاکی از آپاتیت و مونازیت به روش فروشویی و استخراج با حلال آلی مشاهده
بررسی مخاطرات ژئومکانیکی یکپارچگی پوش سنگ مخازن نفتی مشاهده
21 27 اثر حرکت پیستونی قطار بر جریان تهویه در ایستگاه زیر زمینی مترو مشاهده
نرم افزاری برای محاسبه ی افت فشار هوا در حفریات زیرزمینی مشاهده
ارزیابی تنش زیر سطحی قبل از عملیات معدن کاری مشاهده
23 29 کانی سازهای مرتبط با توده ی مافیک-اولترامافیک کوه های هشت سر هوراند مشاهده
استفاده از روش های تحلیل طیفی بر روی تصاویر ابر طفی به منظور آشکارسازی نواحی امید مشاهده
پدیده ترکش سنگ و عوامل تاثیر گذار بر آن مشاهده
24 30 سیمان های آمیخته یا سیمانه های تیپ مشاهده
مطالعات آماری و تجزیه و تحلیل میزان تولیدٰٰ، مصرف و مقدار خالص صادرات و واردات زغالسنگ ایران و مقایسه با سایر کشورها مشاهده
تهویه ی تونل های راه با نازل ساکاردو مشاهده
25 31 کاهش سطح مقطع تونل های راه آهن با اجرای دویل های فشار شکن هوا مشاهده
پرعیار سازی کانسنگ آهن منیتیتی شهرستان خوی به روش جدا کننده مغناطیسی و طراحی آزمایش توسط نرم افزار DX7 مشاهده
آشنایی با استحصال مس به روش فروشویی (قسمت اول) مشاهده
26 32

پتروگرافی، ژئوشیمی و محیط زمین ساختی- ماگمایی­توده گرانیتوئیدی کرسفید در شمال خاوری نی­ریزاستان فارس، جنوب باختری ایران

مشاهده
آشنایی با استحصال مس به روش فروشویی(قسمت دوم) مشاهده
نمایه مقاله ها مشاهده
27 33 بررسی استحصال مس از کانسنگ معدن مس نسیم به روش فروشویی توده ای(شناسایی نمونه) مشاهده
تحلیل ریسک خرابی ماشین آلات معدنمس سنگون با استفاده از روش تحلیل درخت خرابی مشاهده
28 34 شکافت هیدرولیکی و کاربردهای آن مشاهده

مطالعات آماري ميزان ذخاير، توليد، صادرات و واردات سرب ايران در مقايسه با خاورميانه، قاره آسيا و جهان

مشاهده

تعیین ویژگی­های سنگ­ها با استفاده از تصویربرداری پزشکی

مشاهده
29

35

کاربرد بهبود دهندهای کیفیت در صنایع سیمان مشاهده
مدیریت ریسک لغزش دامنه های خاکی و سنگی در عملیات عمرانی و معدنی مشاهده
مقایسه آزمایشگاهی خواص رئولوژیکی سیال حفاری در محیط های اسیدی و خنثی با محیط های بازی مشاهده
30 36

بررسی راهکارهای حذف سیانید از باطله و پساب‌های فرآیند سیانوراسیون

مشاهده
مدیریت ریسک لغزش دامنه های عمرانی و معدنی (بخش دوم) مشاهده

استخراج زیرزمینی سنگ­های ساختمانی، نگاهی نو جهت توسعة صنعت در ایران

مشاهده

31 37

بررسی­های آماري ذخاير، توليد و تجارت روی ايران در مقايسه با وضعیت جهانی

مشاهده

بررسی زمین شناسی، پتروگرافی،ژنز و کانه زایی مس در افیولیت های شمال کوه اتشکده ، منطقه سر بیشه ، استان خراسان جنوبی

مشاهده

32 38

بررسی زمین شناسی، پتروگرافی،ژنز و کانه زایی مس در افیولیت های شمال کوه اتشکده ، منطقه سر بیشه ، استان خراسان جنوبی

مشاهده

 

مشاهده

بررسی توزیع خردشدگی با روش پردازش تصویر و طراحی الگوی حفاری و انفجار براساس اصلاح مدل کاز-رام، د رمعدن خاک ن
33 39 مطالعات آماری میزان تولید، صادرات و واردات آلومینیوم ایران در مقایسه باخاورمیانه و جهان  مشاهده 
روش های تعیین تراوایی پلاگ های سنگی مخازن نفتی، با استفاده از تصویربرداری پزشکی مشاهده 
شناسایی و کنترل عوامل زیان آور و ایمنی در معادن روباز ، بررسی موردی معدن خاک نسوز سمیرم  مشاهده 
34 40 مطالعات آماری میزان ذخایر تولید ، واردات و صادرات خاکهای صنعتی       مشاهده 
روشهای ارزیابی قابلیت حفاری در تونلهای سنگی  مشاهده
35 41 چینه نگاری شیمیایی نهشته های پالئوزوئیک در شمال شرق کرمان

مشاهده

مشاهده

بررسی تغییر الگوی زمین لرزه های جنوب غرب کمربند کوهزایی زاگرس
37 43 ارائه نرم افزار برای محاسبه شدت جریان هوای مورد نیاز برای تهویه تونل مشاهده
مطالعات آماری میزان ذخایر، تولید ، واردات و صادرات منگنز ایران  مشاهده
38 44 انتخابات روش بهینه استخراج در فاز زیرزمینی معدن گهر زمین  مشاهده  
آشنایی با روشهای پیش بینی نشست در معادن زیرزمینی زغال سنگ  مشاهده

 

طراحی و اجرا: شرکت آداک کلیه حقوق این وب سایت برای مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن محفوظ می باشد .