مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن
آخرین شماره چاپ شده
آرشیو
امور سازمانی

 

شماره مجله   شماره مسلسل عنوان                                                                       لینک دانلود   
1   1
کارنامه دوره اول سازمان نظام مهندسی معدن ایران
وب سایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران
امور انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن ایران
امور آموزش و آزمون سازمان نظام مهندسی معدن ایران
بودجه سازمان نظام مهندسی معدن ایران
مشاغل حرفه ای در سازمان نظام مهندسی معدن ایران
شرح و شرایط شغل مسئول فنی عملیات اکتشاف
شرح و شرایط شغل مسئول فنی معدن 
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
2   2
پنجمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران
گردهمایی روسای سازمان استان ها
اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن دوره اول و دوم
آشنایی با سازمان نظام مهندسی معدن استان ها (بخش دوم)
دستورالعمل پذیرش اعضای حقوقی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
3   3
دستورالعمل محاسبه ظرفیت اشتغال باقی مانده
دستورالعمل چگونگی دریافت درصدی از حق الزحمه اعضا
گردهمایی روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
4   4
شرح و شرایط شغل مسئول تهیه طرح اکتشاف
شرح و شرایط شغل مسئول فنی عملیات اکتشاف
شرح و شرایط شغل مسئول تهیه طرح معدن
شرح و شرایط شغل مسئول فنی معدن
شرح و شرایط شغل مسئول ایمنی معدن
آشنایی با نظام مهندسی معدن استان ها( بخش چهارم)
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
5   5
تمدید اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی
گردهمایی بهار 87 روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان ها
مشاهده
مشاهده
6   6
دستورالعمل انتخابات هیئت مدیره (ویرایش دوم)
ششمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن
مشاهده
مشاهده
1   7
دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقای رتبه اعضای دارای پروانه اشتغال 
دستورالعمل اجرایی بند پ ماده 40 برای بند ث ماده 38 آئین نامه های اجرایی
گردهمایی روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
2   8 انتخابات سومین دوره هیئت مدیره سازمان استان ها مشاهده
3   9
گردهمایی بهار روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان ها
هفتمین اجلاس هیئت عمومی عادی سالانه
ضوابط و معیارهای فنی معدن
مشاهده
مشاهده
مشاهده
4   10
شرح و شرایط شغل مسئول زمین شناسی استخراج معدن
مفاد بعضی از ابلاغیه ها به سازمان استان ها
تفاهم نامه با سازمان حفاظت محیط زیست
تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
5   11
آغاز فعالیت شورای مرکزی دوره سوم
شرح و شرایط شغل مسئول  تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی
شرح خدمات  نقشه برداری در فعالیت های معدنی
شرح و شرایط شغل مسئول  میله گذاری
شرح و شرایط شغل مسئول  نقشه برداری در عملیات معدنی
دستورالعمل چگونگی بررسی و تایید طرح ها
دستورالعمل انجام عملیات میله گذاری با استفاده از خدمات اعضای سازمان نظام مهندسی معدن
شیوه نامه تعیین حق الزحمه عملیات میله گذاری
اساسنامه شورای عالی هماهنگی سازمان های نظام مهندسی کشور
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
6   12
بخشنامه لزوم دارا بودن پروانه اشتغال و موارد استثنا سال 1389 برای انجام امور فنی در فعالیت های معدنی
ابلاغیه پذیرش رشته های جدید در سازمان نظام مهندسی معدن
دستورالعمل تشکیل شورای هماهنگی سازمان نظام مهندسی
گزارش گردهمایی فصلی سازمان نظام مهندسی استان ها
اخبار سازمانی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
7   13
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی
اصلاحیه دستورالعمل چگونگی دریافت درصدی از حق الزحمه کار ارجاعی به اعضا
هشتمین اجلاس هیئت عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن
گزیده اخبار سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
8   14
نظریه دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در مورد استفاده  از اعضا سازمان به عنوان کارشناس رسمی
تفاهم نامه با صندوق بیمه سرمایه گذاری  فعالیت های معدنی
تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه
اخبار سازمان
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
9   15
نمودار  ساختار کلان سازمان
نمودار ساختار سازمان نظام مهندسی استان
یادآوری دستورالعمل های ابلاغ شده
ابلاغیه الزام به کارگیری نشریات ضوابط و معیارها
اخبار سازمان و سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
10   16
نظام نامه ها
الحاقیه شماره 1(به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن برای اشخاص حقوقی )
نظام نامه اداری و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی معدن استان
الحاقیه به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال
درجه بندی منابع و کانسارهای  مواد معدنی در فعالیت های اکتشافی
درجه بندی معادن براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
11   17
نهمین اجلاس عادی سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن
نظام نامه ها
اصلاحات و دستورالعمل های انتخابات هیئت مدیره
شرح و شرایط شغل مسئولین فنی واحدهای کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی و واحدهای متالورژی استخراجی
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
12   18 اخبار سازمان مشاهده
13   19
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
تامین محل اداری سازمان نظام مهندسی معدن استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
14   20
چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان استان ها
اسامی منتخبان دوره چهارم هیئت مدیره سازمان استان ها
اخبار سازمان و سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
15   21
دهمین اجلاس هیئت عمومی عادی سالانه سازمان  نظام مهندسی معدن
اخبار سازمان و سازمان استان ها
معرفی کتاب
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن- شخص حقیقی
مشاهده
مشاهده
مشاهده 
مشاهده
16   22
تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
17   23
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
گزارش ماهانه مسئولان فنی معادن
مشاهده
مشاهده
مشاهده
18   24
فعالیت های سازمان در سال 91
اخبار سازمان و سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
19   25
اخبار سازمان و سازمان استان ها
یازدهمین اجلاس هیئت عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی معدن
دستورالعمل استفاده از موارد استثنا برای انطباق صلاحیت فنی با شغل در صورت کمبود تعداد اعضا واجد شرایط
مشاهده
مشاهده
مشاهده
20   26
اخبار سازمان و سازمان استان ها
دومین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی
مشاهده
مشاهده
21   27
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
22   28
دستورالعمل چگونگی تعیین صلاحیت فنی و مالی
تفاهم نامه جهت صدور گواهی نامه صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و شیوه نامه آن
ابلاغ تعرفه های هزینه های عملیات اکتشافی برای سال 1393
ابلاغیه ها
تفاهم نامه گسترش سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی
تفاهم نامه استفاده از خدمات اعضای نظام مهندسی معدن در امور صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
23   29
دوازدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن
برنامه آموزشی سازمان برای سطوح کارگری
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
24   30
تفاهم نامه محیط زیست
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
25   31
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان استان ها
مشاهده
مشاهده
مشاهده
26   32
اخبار سازمان
اخبار سازمان استان ها
فهرست اسامی منتخبان دوره پنجم هیئت مدیره سازمان استان ها
تعرفه هزینه های عملیاتی در سال 1394
مشاهده
مشاهده
مشاهده
مشاهده
27   33 سیزدهمین اجلاس هیات عمومی عادی سالانه نظام مهندسی معدن مشاهده
اخبار سازمان   مشاهده
اخبار سازمان استان ها   مشاهده
نظام نامه امور روابط عمومی و بین الملل   مشاهده
28   34 اخبار سازمان مشاهده
اخبار سازمان استان ها   مشاهده
29   35 اخبار سازمان مشاهده
اخبار سازمان استان ها   مشاهده
30   36 اخبار سازمان مشاهد
اخبار سازمان استان ها   مشاهده
31   37 اخبار سازمان مشاهده
اخبار سازمان استان ها   مشاهده
32   38 اخبار سازمان مشاهده
اخبار سازمان استان ها مشاهده
33   39

اخبار سازمان 

اخبار سازمان استانها 

مشاهده 

مشاهده

34   40 اخبار سازمان مشاهده
اخبار سازمان استانها مشاهده
پانزدهمین اجلاس عادی سالانه هیئت عمومی مشاهده
گزارش عملکرد سازمان استان ها در سال 1395 مشاهده
35   41 اخبار سازمان  مشاهده 
اخبار سازمان استانها مشاهده
شماره 36 -                -
43 برگزاری ششمین دوره انتخابا هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها  مشاهده 
37 تعرفه هزینه های عملیات اکتشافی در سال 1397 مشاهده
اخبار سازمان استانها  مشاهده
44 امور سازمان  مشاهده
38 اخبار سازمان استانها مشاهده

طراحی و اجرا: شرکت آداک کلیه حقوق این وب سایت برای مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن محفوظ می باشد .