مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن
آخرین شماره چاپ شده
آرشیو
گزارش های تصویری

گزارش های تصویری شماره 28

این شماره به عکس های  چهارمین همایش فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی و نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی اختصاص داده شده است

  افتتاحیه چهارمین همایش فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

افتتاحیه چهارمین همایش فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی

سخنرانی جناب آقای مهندس ناصرنیا در مراسم افتتاحیه

سخنرانی جناب آقای دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی

سخنرانی مدیرعامل خاور میانه هلدینگ افل اشمیت

سخنرانی جناب آقای دکتر کرباسیان معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت

سخنرانی جناب آقای سام درکیان معاون هلدینگ اشمیت کرانتز

حضور جناب آقای مهندس کرباسیان معاون محترم وزیر، صنعت، معدن و تجارت

حضور جناب آقای علی یزدانی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش

افتتاحیه چهارمی نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی توسط معاونان محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت آقایان دکتر کرباسیان و دکتر سرقینی و جناب آقای دکتر خزاعی معاون محترم وزیر اقتصاد ودارائی

افتتاحیه نمایشگاه سالانه معدن و صنایع معدنی-    1394

طراحی و اجرا: شرکت آداک کلیه حقوق این وب سایت برای مجله سراسری سازمان نظام مهندسی معدن محفوظ می باشد .